parisTerorizem se rodi iz lažnega jaza. Do trenj in nesoglasij pride takrat, ko se ravnamo samo po črki verskega zakona, ne razumemo pa njegovega pravega duha.

Sloga in bratstvo med ljudmi bosta zavladala takrat, ko bomo presegli zunanje razlike in se osredotočili na duhovno bistvo vseh velikih izročil.

Bistvo vseh veroizpovedi je, da iskreno očiščujemo srce in razvijamo ponižnost, tako da spoštujemo vsa živa bitja kot Božje otroke. Mladino moramo poučiti o teh splošnih načelih, ki nas učijo, naj ljubimo Boga in vsa bitja kot njegove otroke.
Radhanath Svami