Od velikih duš se lahko naučimo, kaj ima v življenju resnično vrednost. Ko bomo hodili po njihovih stopinjah, bomo spoznali, kaj je pravi zaklad v življenju.

Kaj dušo izpolni in česa si želi? S poslušanjem velikih duš, kot je na primer Prahlad,* izvemo, da se nam materialne želje usedejo globoko v srce, zato ker smo že od nekdaj pogojeni. Tudi če že razumemo, da kaj ni dobro za nas, to še vedno zelo težko premagamo. Potrebujemo odločnost in potrpežljivost, um pa moramo zaposliti z višjimi rečmi.

desert-mirage-1Materialna sreča je kot privid v puščavi

Prahlad primerja materialno srečo s prividom v puščavi. Vse doživljamo na umski ravni. Dojemanje sreče je zelo subjektivno. Vse izkušamo s čuti, ampak določene stvari si razlagamo kot srečo, skladno s tem, kako imamo glede na preteklo pogojenost programiran um.  

Ušesa imajo na primer pri vseh enako vlogo, vendar je lahko glasba, v kateri uživamo sami, peklenska za naše starše. Isti zvok gre skozi enak telesni ustroj, razlika je le v umu, ki je programiran tako, da v nekaterih stvareh uživa, v drugih pa ne.

Kaj je torej čutno uživanje? To je um, ki hrepeni po zadovoljstvu in si različne vrste materialnih občutkov razlaga kot zadovoljstvo, odvisno od tega, kako je pogojen.

manDuša vedno išče zadovoljstvo

Ker je duša po naravi ananda, polna blaženosti, in ker je del Boga, ki je sat cid ananda,** vedno išče zadovoljstvo. Po naravi vsi iščemo zadovoljstvo. Duša ga mora izkusiti v ljubezni do Boga. Ker pa to ljubezen prekriva lažni jaz, ahankara, mora um, ki je zelo močen element, poiskati zadovoljstvo drugje.
Ker je pozabil, kaj je pravo zadovoljstvo, ga išče prek čutov. Um je subtilno čutilo, vendar išče srečo v vse bolj telesnih izkušnjah. Vsi čutni in subtilni užitki, kot so občudovanje, dobiček, priznanje, slava in priljubljenost, so minljivi.

Six_Gosvamis_0
Velike duše

Prahlad Maharadž si ne želi mističnih moči, temveč le družbe čistih bhakt in služenja. Hoče biti služabnik Gospodovega služabnika.

Veliko dušo prepoznamo po njenem razpoloženju – koliko resnično ceni družbo bhakt, božjih služabnikov, in priložnosti, da jim služi.

Radhanath Svami

* Petletni svetnik, čigar življenje opisujejo vedski spisi.
** Večen ter poln vednosti in blaženosti.