zavestVzrok težav je izprijena zavest, saj se zaradi nje vse izpridi.

Razmere v svetu so odraz stanja zavesti človeštva. Če imamo umazano srce, onesnažimo vse okoli sebe. Če pa je naše srce čisto, naredimo čisto tudi vse drugo. Tako deluje stvarstvo. Vse temelji na zavesti, ki je izvor življenja.

Zavest se izraža skozi naša dejanja in besede ter je vzrok sreče in nesreče v materialnem stvarstvu. Karma ni nič drugega kot zakon, ki se odziva na našo zavest in na to, kako nas ta napeljuje k delovanju.

Zato nas veliki modreci učijo, da se moramo spoprijeti s temeljnim vzrokom bolezni.

Zavest, ki je okužena z ahankaro, lažnim jazom, nas spodbuja, da delujemo sebično in se ne menimo za druge ljudi, okolje in Boga. Tako nas ženejo pohlep, nadutost, poželenje in jeza. Zato moramo rešiti zavest. Če v središče življenja postavimo Boga, vidimo, da smo sami in drugi pomembni zato, ker smo del Njega. S tako zavestjo bomo z ljubeznijo in spoštovanjem ravnali z vsem in bomo sočutni do drugih.

Radhanath Svami