zdruzeni narodi - radhanath svami124. septembra 2015 so Radhanatha Svamija povabili k posebnemu obredu v cerkveno središče Združenih narodov v New Yorku. S tem dogodkom so hoteli zaznamovati sodelovanje verskih voditeljev pri uresničevanju ciljev Združenih narodov in Svetovne banke v naslednjih petnajstih letih.
Novi petnajstletni načrt ZN vsebuje 18 ciljev za trajnostni razvoj, s katerimi bodo skušali odpraviti svetovne težave, od enakosti med spoloma, izobraževanja in podnebnih sprememb. Neodvisno od tega želi Svetovna banka v naslednjih petnajstih letih v svetu odpraviti skrajno revščino.
zdruzeni narodi - radhanath svami2Globoko doživeto srečanje v cerkvenem središču ZN je združilo predstavnike ZN in Svetovne banke, voditelje velikih nepridobitnih organizacij in verske voditelje z vsega sveta. Med dogodkom so navzoči spregovorili o izzivih, s katerimi se spoprijema ves svet, čemu bi se morali posvetiti v ZN in Svetovni banki, da bi jih razrešili, in o tem, kako pomembno je sodelovanje z verskimi skupnostmi.