Gaura-Vani-and-As-Kindred-SpiritsV vedski civilizaciji so se že zgodaj v življenju učili, kako uriti um, saj je ta po naravi zelo vihrav in se hitro vznemiri. Rad bega, kot mu zapovedujejo čuti. To je značilno za pogojeno dušo. Kako naj torej brzdamo to nagnjenje in um usmerimo tako, da nas bo dvignil, ne pa potegnil navzdol?

Nadzorovati ga moramo z razumom. Ta ima namreč pomembno vlogo, in sicer da umu daje ustrezne podatke za pravilne odločitve. V skladu s temi se lahko dvignemo ali spustimo na nižjo stopnjo. Z vsako odločitvijo se karmično zapletemo ali pa približamo Bogu. Za to gre pri urjenju uma.

Vloga uma je razmišljanje, in s tem, kako razmišljamo, si določimo celotno življenjsko pot. Če imamo pravi razum, nam bo uspelo um ves čas preusmerjati k pravilnemu razmišljanju in delovanju. Obvladovanje uma je ena najtežjih nalog, ampak na poti bhakti lahko to dosežemo tako, da ga nenehno usmerjamo k višjemu okusu.

Čeprav sprva nimamo višjega okusa, se moramo razumsko zavedati in si zapomniti, kje je pravi nektar. Okusimo ga lahko ob nama kirtanu, petju Gospodovih svetih imen, ki je eden najmočnejših načinov za obvladovanje uma.

Radhanath Svami