unityEna najmočnejših stvari v življenju je enotnost. Velika težava pa je, da so si živa bitja tako različna. Vsak si po svoje predstavlja, kdo je, in to ustvarja naravno trenje s tistimi, ki so drugačni in mislijo ali se vedejo drugače. Vedno so obstajala trenja med kastami, ne samo v Indiji, ampak po vsem svetu, in sicer zaradi različnih oznak, kot so na primer sloj izobražencev, sloj upravljavcev, sloj delavcev ter sloj trgovcev in kmetov. Med narodi, rasami, verami, rodovi, spoli in filozofi so bile vedno razlike in trenja. V svetu je tako rekoč na vsaki ravni mogoče najti razlog za nesoglasje. Celo v družini sta lahko starejši in mlajši brat zaradi različnih interesov v sporu.

Harmonija

Ko pa se združimo, postane lepo. Zakaj je glasba lepa? Zaradi harmonije oziroma sozvočja. In kaj je harmonija? Enotnost. Violina ne igra po svoje in flavta ne igra, kar se ji zahoče, tudi bobni ne ali kitara … Ko se vsa glasbila skušajo združiti v en zvok, ta harmonija ustvari lepoto.

Kaj pomeni joga? Enotnost. Kaj pa religija? Religija izvira iz grške besede religio, kar pomeni zvezati, biti v sožitju, harmoniji, enotnosti. Vsako živo bitje ima telo, um in zavest. Zavest je energija, ki izhaja iz duše, atme. Umetnost joge je, da dosežemo ubranost telesa, uma in duše. Če nismo enotni v sebi, kako bomo potem ustvarjali enotnost v svetu in okoli sebe?

Preprost pomen joge je združitev. Hatha joga pomeni združiti telo z naravo. S pranajamo* skušamo ustvariti enotnost v umu in telesu. Z gjano** ustvarimo enotnost med umom in atmo. Bhakti*** pa pomeni enotnost med dušo in Bogom. To je popoln jogijski sistem enotnosti. In v takem poenotenem stanju lahko resnično izrazimo pristno ljubezen, ki jo najdemo v življenju in vsem, kar počnemo na svetu.

Najpomembnejši blagoslov za človeštvo
unity2

To je preprosto univerzalno načelo, s katerim lahko izkoreninimo zavist v sebi ter zavist do Boga in vseh drugih živih bitij. Zavist je težava, ki je načelo lažnega jaza. Moramo si očistiti srce in preprost način za to je petje Gospodovih svetih imen. Vsa Božja imena, ki jih razodevajo različni sveti spisi, imajo moč, da očistijo naše srce, če jih pojemo s pravo zavestjo. Zato je skupinsko petje Božjih imen najpomembnejši blagoslov za človeštvo, ki lahko v svetu ustvari mir in enotnost na duhovni ravni ter se lahko razširi prav na vsako raven.
Radhanath Svami
* Zavestno usmerjanje dihanja.
** Pot znanja.
*** Duhovna ljubezen, ki se udejanja kot vdano služenje Bogu in vsem živim bitjem.