Hvaležnost je tako pomembna božanska odlika, da druge brez nje ne morejo obstajati. Duhovnost kot seme raste v našem srcu. To seme negujemo z življenjem v vrlini in ga zalivamo z duhovno prakso: petjem Božjih imen, branjem svetih spisov, služenjem Bogu … S hvaležnostjo pa poskrbimo za rodovitno prst in čim večjo rast drugih odlik. Rodovitna tla omogočajo semenu, da požene globoke korenine in se močno razvije, za to pa je najpomembnejše imeti hvaležno srce.

Hvaležnost pomeni, da znamo videti nekaj več v tem, kar se nam dogaja. Da pa bi v takih okoliščinah poiskali bistvo, jih moramo vzeti kot čudovito priložnost za rast, to je prava modrost in tako bomo res lahko hvaležni. Vse dvojnosti v življenju, uspeh in neuspeh, čast in sramota, so priložnosti, da se nekaj naučimo, se izboljšamo in zrastemo. Nenazadnje pa se lahko v vsakem položaju zatečemo k višji Božji moči in tako vsak trenutek spoznavamo, da nam življenje daje nedoumljive zaklade.

Zato iskanje bistva pomeni, da v vsem vidimo Božjo roko. To je duhovna opredelitev uspeha.

Če v težkih časih samo tarnamo, ničesar ne dosežemo. Če pa se zares iskreno zatečemo k Bogu in poskušamo z zmožnostmi, ki nam jih je dal, popraviti in izboljšati svoj položaj, lahko prekletstvo spremenimo v blagoslov. Največje zgodbe o uspehu pogosto govorijo o ljudeh, ki so padli na dno, potem pa odkrili nekaj tako čudovitega in dragocenega, brez česar bi bilo njihovo duhovno življenje le povprečno in ne bi veliko dosegli.

Radhanath Svami